Kontaktai

Viešojo administravimo institutas
Valakupių 5, Vilnius
052 kab.

Budėjimo laikas:
Ketvirtadieniais 15-18 val.
Trečią mėnesio šeštadienį 10-15 val.

El. paštas: patapas@mruni.eu
Tel.: + 370 5 2740 634