CV

Akademiniai laipsniai

Magistras, daktaras

Mokslinės krypties kodas 03S, 01S, 01H

Mokslo šaka

Politikos ir administravimo mokslai S170

Mokslinių interesų sritys

Lietuvos viešojo administravimo reforma, viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas ir naujoji viešoji vadyba, vadybos mokslo naujovių taikymas viešajame administravime, viešojo administravimo tyrimų metodologinės problemos, filosofija, etika

Dabartinė darbovietė

ir pareigos

Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo institutas, docentas

Dėstomi dalykai

Viešojo administravimo lyginamoji analizė, Platono ir Aristotelio filosofija

Darbovietės ir pareigos

2004

Mykolo Romerio universitetas, docentas, daktaras

2002-2004

Mykolo Romerio universitetas, asistentas, daktaras

1999 – 2002

Vilniaus universitetas, lektorius, daktaras