Publikacijos

2014

Patapas, Aleksandras; Raipa, Alvydas; Smalskys, Vainius. New public governance: the tracks of changes // International journal of business and social research. Annapolis : Maryland Institute of Research. ISSN 2164-2540. Vol. 4, no.5 (2014), p. 25-33.Prieiga per internetą.

2014

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Fedkovič, Ustina. Statutinių organizacijų darbuotojų subjektyvios gerovės ypatumai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2014, Nr. 13(2), p. 307-317.Prieiga per internetą.

2014

Patapas, Aleksandras [Патапас, А.]; Smalskys, Vainius [Смальскис, В.]. Развитие бюрократического управления в западных странах (XIX в. – начало XX в.) // Мемлекеттiк : басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 1 (2014), p. 119-127.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Vilutytė-Žilienė, Vilma. Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 312-325. Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius; Sudnickas, Tadas. Changing paradigm of universities management in competitive environment. Mykolas Romeris University case // HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2013, vol. 7, no. 2, p. 90-105.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Smalskys, Vainius; Udavičiūtė, Viktorija. Relationship between organizational commitment, job satisfaction, and positive psychological capital in Lithuanian organizations // International journal of business and social science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 12 (2013), p. 115-122.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Sabaitytė, E.. Value-based education and intervention: importance society // Мемлекеттiк : басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 4 (2013), p. 143-148.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė. Vartotojų pasitenkinimo viešojo sektoriaus paslaugomis ypatumai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 4, p. 557-566.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė. Viešojo sektoriaus darbuotojų pasitenkinimo darbu ypatumai // Public administration in Central Europe : in search of tradition : international virtual conference presentation summaries, 7-8 November, 2013 [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris Universitety, 2013. ISBN 9789955196037. P. 16-17.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Smalskys, Vainius. What personality traits make an effective leader? // International journal of arts and commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2013, vol. 2, no. 10, p. 125-131.Prieiga per internetą.

2013

Patapas, Aleksandras [Патапас, А.]; Smalskys, Vainius [Смальскис, Вайнюс]; Sudnickas, Tadas [Судницкас, Т.]. Развитие реформ государственной службы в Литве // Мемлекеттiк басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 1 (2013) : Стратегия “Казахстан-2050” – новый политический курс, p. 78-81. Prieiga per internetą.

2012

Patapas, Aleksandras; Urbanovič, Jolanta. Decentralisation reforms of education management: theoretical and practical issues // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr.4, p. 659-671 : lent. Prieiga per internetą.

2012

Patapas, Aleksandras. Etika valstybės tarnyboje : [recenzija] // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 158-159. Prieiga per internetą.

2012

Gudelis, Dangis; Minkevičius, Aleksandras; Bileišis, Mantas; Smalskys, Vainius; Patapas, Aleksandras; Židonis, Žilvinas. Viešojo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka : metodinė priemonė / Dangis Gudelis … [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 46 p. : lent, priedai. ISBN 9789955194323.

2011

Patapas, Aleksandras; Labenskytė, Gitana. Organizacinės kultūros ir vertybių tyrimas N apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 589-603. Prieiga per internetą.

2011

Patapas, Aleksandras; Maculevič, Jolanta. Seniūnaitijų organizavimo ir veiklos probleminiai aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 403-412. Prieiga per internetą.

2011

Patapas, Aleksandras; Bakinaitė, Laura. Papildomumo modelio analizė viešojo valdymo reformos aspektu, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2011, T. 10 Nr. 2, p. 187-200. Prieiga per internetą.

2010

Smalskys, Vainius; Gudelis, Dangis; Patapas, Aleksandras; Urbanovič, Jolanta; Guogis, Arvydas; Raipa, Alvydas; Bileišis, Mantas; Astrauskas, Algirdas; Bernotienė, Miglė; Sudnickas, Tadas; Obrazcovas, Vladimiras; Diržytė, Aistė; Stasiukynas, Andrius; Židonis, Žilvinas; Limba, Tadas. Viešasis valdymas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas ; [atsakingasis redaktorius Vainius Smalskys]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 387 p. : lent. ISBN 9789955191858. Prieiga per internetą.

2010

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Mikelionytė, Rasa. Viešojo ir privačiojo sektorių vadovų darbo motyvacijos ypatumai, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2010, Nr. 34, p. 122-138. Prieiga per internetą.

2010

Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius. Viešojo administravimo studijų krypties savarankiškumo problema, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2010, Nr. 32, p. 85-93. Prieiga per internetą.

2009

Patapas, Aleksandras; Kasperavičiūtė, Ramunė. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvumas Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2009, Nr. 28, p. 79-88. Prieiga per internetą.

2008

Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius. Viešojo administravimo mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo sąlygos Mykolo Romerio universitete, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2008, Nr. 26, p. 105-113. Prieiga per internetą.

2008

Patapas, Aleksandras; Obrazcovas, Vladimiras; Savas, Emanuel Steve. Municipalinė privatizacija Jungtinėse Valstijose, // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2008, Nr. 24, p. 39-48. Prieiga per internetą.

2006

Patapas, Aleksandras; Stasiukynas, Andrius. Lietuvos elektros energetikos administravimas ir jo raidos ypatumai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2006, Nr. 17, p. 49-59. Prieiga per internetą.

2006

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Vrubliauskaitė, Kristina. Cognitions of Lithuanian juvenile offenders // Jurisprudencija = Jurisprudence : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-6195. – Vilnius. – 2006, Nr. 4 (82), p. 21-25. Prieiga per internetą.

2004

Patapas, Aleksandras. Teisės į gerą viešąjį administravimą užtikrinimas Europos Sąjungoje, Vilnius, 2004, 72 p.

2003

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė. The Relationship between Organizational Climate and Effectiveness in Lithuanian Government // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2003, Nr. 6, p. 37-42. Prieiga per internetą.

2003

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė. Terorizmo sociopsichologiniai ypatumai. // Jurisprudencija = Jurisprudence : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-6195. – Vilnius. – 2003, Nr. 38 (30), p. 30-38. Prieiga per internetą.

2003

Patapas, Aleksandras; Diržytė, Aistė; Limantaitė, Eglė. Religious Beliefs, Sense of Coherence and Well Being of Lithuanian Students. // Socialinis darbas = Social Work : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4789. – Vilnius. – 2003, Nr. 1 (3), p. 15-22. Prieiga per internetą.

2002

Patapas, Aleksandras. Viešojo administravimo etikos aktualumas // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2002, Nr. 3, p. 111-112. Prieiga per internetą.

2001

Patapas, Aleksandras. Metaetinis moralės tyrimo modelis: semantinis ir epistemologinis aspektai // Problemos = Problems : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-1126. – Vilnius. – 2001, Nr. 60, p. 112-131

2001

Patapas, Aleksandras. Moralinių vertybių statuso problema J. Mackie ‘klaidos’ teorijoje // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0235-7186. – Vilnius. – 2001, Nr. 4, p. 3-10

1999

Patapas, Aleksandras. Fenomenologinė etika: epistemologinis aspektas // Problemos = Problems : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-1126. – Vilnius. – 1999, Nr. 56, p. 110-120